Zakład pogrzebowy

Zakład pogrzebowy świadczy całodobowe kompleksowe usługi pogrzebowe.

Udostępniamy Dom Pogrzebowy do organizacji pogrzebów w obrzędach kościelnych oraz świeckich zgodnie z potrzebami Klientów.

Zapewniamy obecność celebranta do pogrzebów spoza parafii skierniewickich, a w przypadku pogrzebu świeckiego – Mistrza Ceremonii.

 

W kompleksowej usłudze pogrzebowej zapewniamy:

  • przygotowanie zwłok do pogrzebu,
  • ubranie dla zmarłego,
  • szeroką ofertę trumien i urn,
  • bogaty wybór wieńców i wiązanek, dekoracji trumien i urn,
  • salę pożegnań i kaplicę na Cmentarzu Komunalnym w Skierniewicach przy ul. Strobowskiej 19,
  • profesjonalną oprawę muzyczną podczas Mszy i przy grobie,
  • transport uczestników pogrzebu,
  • transport celebranta,
  • nekrologi przygotowujemy i drukujemy na miejscu w ciągu kilku minut.

Koszty organizacji pogrzebu są ściśle ustalane z Rodziną, a rozliczenie może być gotówkowe lub bezgotówkowe z bezpośrednim rozliczeniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

kaplica cmentarna, wnętrze