budynek Zakładu pogrzebowego ARS

Administrowanie cmentarzem

W ramach administrowania Cmentarzem Komunalnym w Skierniewicach udostępniamy miejsca pochówku w grobach:

  • ziemnych jedno i dwumiejscowych,
  • murowanych jedno, dwu, trzy i czteromiejscowych.

 

Dla pogrzebów urnowych udostępnimy:

  • kolumbarium na 1 lub 2 urny,
  • groby urnowe murowane bez nagrobka na 1 lub 2 urny,
  • groby urnowe murowane z nagrobkiem na 1 lub 2 urny.

 

W ramach udostępniania miejsc pochówku istnieje możliwość rezerwacji miejsca pochówku w systemie rezerwacji za życia (wyłączając groby ziemne).